U.S.A.P, Barça, Dragons Catalans:Présentation du ''Petit guide du supporter catalan''.

Publié le par L'Oeil du pharynx


«I són aquí... i són aquí... i són aquí els catalans!»

La Casa de la Generalitat a Perpinyà vient de présenter le Petit guide du supporter catalan, qu’elle a conçue en collaboration avec l’USAP mais aussi avec le Futbol Club Barcelona et les Dragons Catalans. Ce guide de 36 pages, intégralement bilingue catalan-français, présente un historique de ces trois clubs phares du sport d’élite catalan mais donne également de nombreuses information sur la Catalogne, la langue catalane, l’histoire et la culture catalanes, etc. Son objectif est de mieux cohésionner les supporters de trois clubs qui font de l’identité catalane un moteur qui les fait avancer... et gagner. Ce livret a été tiré à 28.000 exemplaires qui seront tous distribués en Catalogne Nord.
La présentation a également inclue un jingle conçu par Gerard Jacquet et qui reprend le slogan favori des supporters catalans: «I són aquí, i són aquí, i són aquí els catalans!». Ce jingle a été offert aux clubs mais aussi aux radios locales afin qu’elles puissent le diffuser au cours de leurs émissions sportives.

24 mars 2010


«I són aquí... i són aquí... i són aquí els catalans!»

La Casa de la Generalitat a Perpinyà acaba de presentar la Petita guia del supòrter català que ha concebuda en col•laboració amb l’USAP, però també amb el Futbol Club Barcelona i els Dragons Catalans. Aquesta guia de 36 pàgines, íntegrament bilingüe català-francès, presenta un historial d’aquests tres clubs fars de l’esport d’elit català però també dóna moltes informacions diverses sobre Catalunya, la llengua catalana, la història i la cultura catalanes, etc. El seu objectiu és donar més cohesió als supòrters de tres clubs que fan de la identitat catalana un motor per avançar... i guanyar. Aquest llibret ha estat publicat a 28.000 exemplars que seran tots distribuïts a Catalunya Nord. També s’ha presentat un jingle concebut per Gerard Jacquet que reprèn l’eslògan favorit dels supòrters catalans: «I són aquí, i són aquí, i són aquí els catalans!». Aquest jingle ha estat ofert als clubs però també a les ràdios locals perquè el puguin difondre durant les seves emissions esportives.

24 de març de 2010


Commenter cet article